Cyberforsikring – Ensure giver dig markedets bedste løsninger

Angreb på virksomheder gennem cyberspace er stigende. Det er en kendsgerning, at der, hvor der finder interaktiv informationsudveksling sted, findes der også alvorlige forsøg på at stjæle data. Cloud computing, der vinder frem overalt, gør risikoen for brud på virksomhedens datasikkerhed endnu hyppigere og skaderne tilsvarende større. Risikoen for, at din virksomhed rammes af cyberkriminalitet, er stor og følgerne komplekse – derfor er det vigtigt at være rigtig forsikret.  En cyberforsikring dækker de ofte vidtgående og alvorlige konsekvenser af brud på datasikkerheden. Forsikringen tilpasses virksomhedens individuelle dækningsbehov.

Undgå en lavine af problemer

Risikostyring i virksomheden er naturligvis altafgørende, og en cyberforsikring eller en anti-eCrime forsikring kan begrænse de økonomiske konsekvenser af et sikkerhedsbrud. Med en fordobling af datalækage gennem hacking siden 2011, er cyberkriminalitet skyld i 58 procent af alle datatab, ifølge Open Security Foundation.

Ofte starter en cyberkriminel handling en lavine af problemer for virksomheden – problemer, som har vidtrækkende konsekvenser, eksempelvis:

  • Datatab
  • Længerevarende IT-problemer
  • PR- og imagemæssige problemer for virksomheden
  • Økonomiske konsekvenser
  • Ledelses-, bestyrelses- og direktionsansvar

Hvad er dækket?

Cyberforsikringen udfylder de mangler, der er i traditionelle erhvervsforsikringspolicer; tings-, ansvars- og kriminalitetsforsikringer. Forsikringen dækker for eksempel: hacking, virusangreb, it-betjeningsfejl, offentliggørelse af personfølsomme oplysninger, fortrolige informationer, injurier, overtrædelse af privatlivets fred, samt krænkelse af immaterielle rettigheder gennem brug af de elektroniske medier.

Kontakt Ensure

Ensure samarbejder med markedets førende forsikringsselskaber.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi etablerer den mest optimale cyberforsikring til din virksomhed.

Kontakt os på telefon: +45 7022 4464


ensure-logo