Magasinet Kommune Fokus

Ensure International Insurance Brokers A/S har de seneste år oplevet en ganske solid kundetilgang i en forsikringsverden, der hele tiden er i forandring. Stor efterspørgsel efter internationale samarbejdspartnere og bredere løsninger, stiller nye krav til den måde, forsikringsmægling foregår på, udtaler partner og adm. direktør Eva Madsen. Vi har i Ensure et team af særdeles kompetente medarbejdere, men i kraft af den vækst, vi oplever, er vi hele tiden på udkig efter nye medarbejdere, der gerne vil være med til at sætte deres egen dagsorden.

Historikken går helt tilbage til 1999, hvor man var en del af dahlberg gruppen.

Nu har man i Aarhus frigjort sig – og under navnet Ensure, er de tre partnere, Lars Bjørn Christiansen, Mogens Hangaard Rohde og Eva Madsen klar til yderligere vækst med flere forretningsområder.

Vi er stærkt internationalt forankret i et tæt samarbejde med Worldwide Broker Network og rådgiver en voksende portefølje med mange komplicerede forsikringstekniske udfordringer, og derfor gør vi meget ud af at have sparring med de dygtigste specialister i forsikringsmarkedet, fortsætter adm. direktør Eva Madsen – og vi oplever et stigende behov for at kunne følge vore virksomheder tæt, både herhjemme og når deres aktiviteter går ud over landets grænser.

Det har aldrig været vigtigere at have et alternativ, der står for den helt uvildige rådgivning.

Dette gælder også for firmapensionsområdet, der i dag er blevet en stor og vigtig del af et ansættelsesforhold. Ensure har udviklet forskellige service setups, som kunderne tilbydes. Dette indebærer at Ensure som et af de eneste mæglerhuse i Danmark, også tilbyder løsninger, hvor pensionsselskabet fortsætter den daglige
rådgivning, men hvor Ensure har den løbende sparring med firmaet, og dermed kvalitetssikrer de administrative processer og

rådgivningen. Vi påtager os også gerne ad hoc opgaver for kunder, som gør dem beslutningsdygtige i forhold til strategiske valg omkring pensionsleverandør, optimering af aftaler mm., udtaler partner Lars Bjørn Christiansen.

Medarbejderfokus – dygtige medarbejdere og specialistviden

Det skal begynde et sted, og Ensure har altid både studentermedhjælpere og studerende i praktik blandt virksomhedens ansatte. Den nye generation har både vilje, begavelse og engagement, og IT teknisk er de langt foran. Det er en gave for virksomheden at kunne trække på disse ressourcer også, og samtidigt stille de unge mennesker i udsigt, at en god og udviklende arbejdsplads er indenfor rækkevidde, udtaler partner Mogens Hangaard Rohde. I det kommende år skal vi have fortsat fokus på at tiltrække yderligere forsikringsmæglere via en unik kontraktsform, hvor man kan blive herre over egne økonomiske resultater, i et miljø hvor der er kort vej fra idé til beslutning og handling.


ensure-logo