Mediernes pensionskrig

Artikler om omkostninger og afkast fylder meget i mediernes dækning af begrebet ”pension”. Et godt afkast på pensionsopsparingen er afgørende for, at pensionisttilværelsen bliver som forventet, dette budskab kan der ikke argumenteres imod. Når pressens øjne rettes mod pensionsselskabernes indirekte omkostninger, efterlades læseren i mange tilfælde med indtrykket af, at lave omkostninger er ensbetydende med et større afkast. ”En krone sparet er en krone tjent”. Et sådant rationale kan kun laves, når det samtidigt forudsættes, at afkastene er ens. Men er dette tilfældet?
sparegris-ensure

 

Overvej alle aspekter

I den offentlige debat glemmes ofte øvrige faktorer, som ligeledes burde have en vis indflydelse ved valg af leverandør til en virksomheds firmapensionsordning. Der er mangelfuldt fokus på forskellene i forsikringsbetingelserne på tilknyttede forsikringsdækninger. Dette fokus opstår i mange tilfælde først for medarbejderen/virksomheden, når skaden er sket, og det er for sent. Pensionsselskabernes investeringsmuligheder, generelle helbredskrav, samt fleksibilitet fylder ikke meget i debatten. Dette er væsentlige parametre, da det er elementer, som giver en virksomheds medarbejdere mulighed for indflydelse og medbestemmelse over pensionsordningen.

Træf beslutning på et oplyst grundlag

For Ensure er det vigtigt, at der altid tages udgangspunkt i den enkelte virksomhed. Ensure kan belyse fordele og ulemper hos de enkelte pensionsselskaber på de forskellige parametre. Dette hjælper virksomhedens ledelse til at træffe beslutningen om valg af pensionsleverandør på et oplyst grundlag.

Kontakt Ensure

Ensure samarbejder med markedets førende pensionsselskaber.


ensure-logo