Nye pensionsregler

Ensure Logo

Regeringen og DF har vedtaget nye pensionsregler. Nogle ændringer sker allerede 1. januar 2018

Lige inden jul vedtog regeringen nye regler på pensionsområdet. Reformens primære fokus er at løse de samspilsproblemer, som har gjort det mindre attraktivt at spare op på en pensionsordning. Problemet er at pensionsopsparing giver modregning i offentlige pensionsydelser og for nogle grupper af befolkningen har det betydet at de modregnes mere end de sparer op.

For kommende pensionister er disse 5 punkter de mest afgørende:

Bonus for at arbejde længere
Hvis du bliver på arbejdsmarkedet 4 år længere end folkepensionsalderen, får du udbetalt næsten 300.000 kr. på én gang samt et ekstra pensionstillæg på ca. 34.000 kr. om året i en 10-årig periode. Udskyder du din pensionstilværelse to år, får du udbetalt halvdelen af de ovennævnte beløb.

Spar op uden modregning
Fem år før folkepensionsalderen kan du efter de nye regler indbetale et ekstra højt beløb – 46.000 kr. efter skat på alderspension. Den store fordel er at alderspensionen ikke modregnes i dine offentlige pensionsydelser. Det løser en del af de samspilsproblemer, hvor det for mange mennesker tæt på pensionering ikke kan svare sig selv at spare op til pension.

Få udbetalt din efterløn her og nu
Indbetalinger til efterløn kan du få udbetalt skattefrit i 2018. Gør du det, frasiger du dig samtidig muligheden for senere at gå på efterløn.

Udbetaling af ratepension kan nu ske over 30 år.
Nye udbetalingsregler gør det muligt at få udbetalt sin ratepension over 30 år mod de nuværende regler over 25 år.

Udligningsskatten på store pensionsudbetalinger fjernes
Hvis du modtager pensionsudbetalinger, der overstiger et bundfradrag på 388.200 kr. (2017-niveau), betaler du en særlig udligningsskat på 3 procent. Oprindeligt skulle udligningsskatten udfases over de næste 2 år, sådan at der skulle betales 2 procent i 2018 og 1 procent i 2019. Det er nu aftalt, at udligningsskatten straks fjernes.

Kontakt Ensure

Vi ved mere end de fleste. Og vi deler gerne ud af vores viden.

Ensure International Pension Broker
pension@ensure.dk
Tlf: +45 5195 5000

© Ensure 1999-2017 | Tlf. +45 7022 4464 | ensure@ensure.dk


ensure-logo