Det betyder risikovilligheden for dit afkast!

Læs pdf-version her

Løb ingen risici: Få den korrekte risikovillighed og det bedste afkast!

 

Hvad betyder risikovillighed for dit afkast?

Det kan nemt koste dig flere års ekstra indbetaling til pension, hvis ikke du har den korrekte risiko. Dermed kan du stå i en situation, hvor dine pensionsdrømme må udskydes. Lars Stampe Sørensen fra Ensure Pension forklarer her, hvorfor det er så vigtigt at finde den korrekte risiko og dermed det bedste afkast.

For nyligt var jeg til et seminar, hvor blandt andre Nikolaj Holdt Mikkelsen, Chief Analyst & Head of Office fra analysehuset Morningstar, holdt et indlæg om vigtigheden af forrentningen af ens opsparing. Og ikke mindst forskellen mellem den risiko en gennemsnitlig kunde får, alt afhængig af hvilken bank eller forsikringsselskab, kunden benytter.

Det var et yderst spændende indlæg. Netop risikovilligheden er en vigtig parameter for, hvad du kan forvente at have stående på din pensionskonto, og derfor bør emnet blive prioriteret langt højere i sin helhed.

Det er et område, som vi i Ensure Pension ser som helt elementært at have med i vores drøftelse, når vi sammen med vores kunder vender pensionsdrømme og rådgiver dem om deres pensionsopsparinger.

Hos Ensure Pension oplever vi rigtig mange nye kunder, der har samme risikoprofil uanset alder, opsparing og/eller forskellighed i lønniveau. Vi oplever også generelt, at mange kunder efter vores bedste overbevisning ligger i alt for lav risiko.

 

 

 

 

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i de to produkter, som er analyseret og blev præsenteret af Nikolaj Holdt Mikkelsen fra Morningstar.

Beregningerne er lavet ud fra en typisk gennemsnitskunde i Nordeas porteføljeplejeprodukt og en tilsvarende gennemsnitskunde Danske Banks produkt. Beregningerne er lavet ud fra en generel formuevægtning af de underliggende fonde i produkterne,  og derved fås et billede af afkastet for den typiske kunde.

Nedenstående Graf 1 viser, at begge aktiebaserede investeringer i de to produkter fra henholdsvis Danske Bank og Nordea Bank har givet stort set det samme i afkast i perioden 1. marts 2011 frem til 1. maj 2018.

Ligeledes kan vi se, at de løbende omkostninger for kunderne ved at være investeret i produkterne er meget identiske: Danske Bank har en investeringsomkostning på 1,39 % efter skat, og Nordea har en investeringsomkostning på 1,39 %. Omkostningerne fragår enten via de underliggende fonde, opkræves direkte hos kunden eller det kan være en kombination. Dermed må det ud fra en gennemsnitbetragtning konkluderes, at uanset om kunderne har valgt Danske Invest Engros Flexinvest Aktier eller Nordea Invest Portefølje Aktier, har kunderne i ovenstående periode mere eller mindre fået et næsten ens afkast.

Graf 1

 

Konklusionen kunne ikke være mere forkert!

Vi tror ikke, at en kunde hos Danske Bank har en mindre eller større risikovillighed end en gennemsnitlig kunde hos Nordea Bank. Dermed er der ikke den helt store forskel i, om den typiske risikovillige gennemsnitlige kunde har valgt Danske Banks plejeprodukt eller det fra Nordea. .

Afkastet må derfor i højere grad afhænge af, hvor stor en aktieandel der ligger til grund i de enkelte risikoprofiler.

I følge Morningst har Nordeas plejeprodukt haft en betydelig højere aktiesammensætning i deres opsparingsprodukt end Danske Bank, og dermed også en højere risiko i deres opsparingsprodukt sammenlignet med Danske Bank.

Nordea-porteføljen har givet et ikke helt ubetydeligt højere afkast i samme periode, som du kan se i nedenstående Graf 2.

Graf 2

 

I tal har Nordea-kunder i en gennemsnitlig porteføljepleje-sammensætning fået et akkumuleret afkast på ca. 56 % i afkast i perioden 1. marts 2011 frem til 1. maj 2018. Se ovenstående graf.

En gennemsnitskunde i Danske Banks plejeprodukt har fået et akkumuleret afkast i samme periode på ca. 30 %.

 

 

 

At ens risikovillighed afspejler ens afkast er naturligt nok. Men at der næsten har været et dobbelt så højt afkast ved valg af et standardprodukt hos Nordea end hos konkurrenten Danske Bank vil for de fleste nok komme som en overraskelse.

Er det et udtryk for dårlige investeringsvalg? Det mener vi langt fra. Men det bør give stof til eftertanke om vigtigheden i at tage stilling til sin risikoprofil frem for blot at sige ”jeg er en middel-risiko person”.

Det er trods alt din pensionsopsparing og dine pensionsdrømme, der er på spil.

Ønsker du individuel og uafhængig rådgivning, har du mulighed for at rette henvendelse til Managing Partner.

Lars Stampe Sørensen
Mail lss@ensure.dk
Mobil 3166 1125

 

Ensure International Pension Broker
pension@ensure.dk
Tlf: +45 5195 5000

© Ensure 1999-2018 | Tlf. +45 7022 4464 | ensure@ensure.dk


ensure-logo