Skal dine ansatte have børn med på job under konflikten?

 

Læs pdfversion her

Skal dine ansatte have børn med på job under konflikten?

Læs her hvad det generelt betyder for virksomhedens forsikringer… og risiko. Og kontakt os for at sikre dig at I har den korrekte dækning!

Ansvar
Virksomhedens ansvarsforsikring dækker i de fleste selskaber, hvis ansatte tager deres børn med på arbejde under en evt. lærer-lockout, hvilket betyder, at der kan bekræftes dækning for aktiviteten forbundet med børnepasningen: der dækkes i henhold til policens betingelser, hvis børnene skulle komme til skade og sikrede i øvrigt er erstatningsansvarlig.
Hvis børnene ødelægger noget på arbejdspladsen, så vil det ikke være dækket under erhvervs- og produktansvarspolicen. Det vil skulle dækkes under forældrenes privatansvarsforsikring.
Børn under 13 år må under ingen omstændigheder udføre arbejde eller håndsrækninger på arbejdspladsen. Børnenes handlinger vil dog kunne være dækket på linje med de ansattes udførelse af arbejdet, hvis de opfylder de samme krav, som beskrevet i relation til arbejdsskadeforsikringen nedenfor.

Arbejdsskade
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har i forbindelse med lærer lockouten i 2013 udsendt en pressemeddelelse om hvordan reglerne om arbejdsskadesikring tolkes i forbindelse med børnepasning på arbejdspladserne under konflikter på arbejdsmarkedet – Læs pressemeddelelsen her.

Pressemeddelelsen er en konkretisering af en tidligere udsendt praksis, 2008-1, i forbindelse med en strejke blandt pædagoger i 2008: Læs denne praksis her.

De ansatte og arbejdsskadesikring:
Af pressemeddelelsen fremgår det at såfremt arbejdsgiveren pålægger den ansatte opgaver vedrørende børnepasning i arbejdstiden, vil den ansatte være arbejdsskadesikret under dette arbejde. Som med alt andet arbejde i øvrigt som den ansatte pålægges.

Det man skal lægge mærke til her er, at arbejdsgiveren skal pålægge, den ansatte, arbejdsopgaven børnepasning.

Hvornår er det IKKE omfattet?
Den situation at arbejdsgiveren blot lægger lokaler til, som en praktisk foranstaltning, for at de ansatte har et ’sted’ de kan samle børnene og gøre det komfortabelt, og måske på den måde medvirke til at de ansatte møder op på arbejde fordi de så har muligheden herfor, og de ansatte indbyrdes aftaler at afspadsere (flekser/stempler ud) mens de passer børnene, vil ikke være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det kunne de ansatte ligeså godt have aftalt indbyrdes og skiftes til at tage tørnen i hjemmet eller lignende. Aktiviteterne ved børnepasningen er her en hel privat aktivitet og er i sagens natur ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Hvornår er det omfattet?
Så for at børnepasningen på arbejdspladsen vil være omfattet af arbejdsskadesikringsloven skal arbejdsgiveren pålægge de ansatte børnepasningen.
Arbejdsskadesikringsdækningen for de ansatte under børnepasningsarrangementet er således betinget af om de(n) ansatte pålægges at foretage børnepasningen af arbejdsgiveren.

Børnene og arbejdsskadesikring:
Arbejdsskadesikring af børnene under håndsrækninger mv., altså aktiviteter der er arbejde og som er i arbejdsgiverens interesse mens de bliver passet, vil også ifølge AES være dækket. Dette gælder alle aldersgrupper for børnene jf. nedenstående:

Ifølge dansk lovgivning (arbejdsmiljøloven) er det sådan, at børn op til 13 år ikke må arbejde, med mindre det er helt specielle kulturelle eller lignende aktiviteter. Så børn under 13 år bør under ingen omstændigheder udføre arbejde eller håndsrækninger. HVIS Arbejdstilsynet ved et tilsynsbesøg konstaterer at dette foregår, eller sker der en skade på et barn i en sådan situation, vil det medføre en direkte strafferetslig tiltale for arbejdsgiveren, da det er overtrædelse af klare og velkendte arbejdsmiljøregler – jf. Arbejdstilsynets praksis på overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen: Læs den her.

Det kan naturligvis også være, at virksomheden ikke ønsker at børnepasningen af de konfliktramte ansattes børn på den måde skal være noget som de som arbejdsgiver så direkte skal involveres i – ja, så kan de stadig stille faciliteter til rådighed mv. for at de ansatte kan organisere pasning, men de ansattes aktiviteter i forbindelse med børnepasningen vil så ikke være arbejdsskadesikret. Det er fritid og aktiviteter af privat karakter.

 

Ensure International Insurance Broker
Tlf: +45 7022 4464

© Ensure 1999-2018 | Tlf. +45 7022 4464 | ensure@ensure.dk


ensure-logo