Skandia får nye ejere

Læs pdf version her

Skandia får nye ejere

 

AP Pension og Skandia Pension har netop indgået aftale om, at AP Pension køber Skandias aktiviteter i Danmark. Med købet sammenlægges de to pensionsselskaber til et fælles selskab.

 

Hvad betyder det for kunder hos Skandia Pension?

I første omgang er det udmeldt at det ingen indvirkning har på ens pension og forsikringsforhold.

Eventuelle ændringer vil først blive gennemført når købet er godkendt af relevante myndigheder. Dette forventes først at få effekt ultimo 2018.

Dermed fortsætter du med at være kunde i Skandia på fuldkommen samme vilkår som hidtil. Det gælder alle dine aftaler med Skandia uanset om de består af:

• Opsparing til pension

• Forsikringer ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom eller død

• Sundhedsforsikring

• En kombination af disse

Har I en skade skal I fortsat rette henvendelse til Skandia Pension.

Hvad kan Ensure Pension bidrage med?

Ensure Pension overvåger markedet og sikrer, at din aftale både nu men også fremadrettet altid er konkurrencedygtig.

Det er altid en god ide løbende at ajourføre din pension og forsikringsaftale. Når du som kunde overføres til ny aftale hos AP pension, burde det derfor være en god anledning til at tage jeres pension og forsikringsforhold op til revurdering – uanset om det drejer sig om ændring i forsikringsbetingelserne eller ændring i en prisstruktur.

Ensure pension sikrer uvildighed og en pension og forsikringsløsning, der altid er konkurrencedygtig.

Har I har spørgsmål eller kommentarer, er I meget velkommen til at kontakte os.

 

Med venlig hilsen/Best Regards

Ensure International Pension Broker

 

 

Ensure International Pension Broker
pension@ensure.dk
Tlf: +45 5195 5000

© Ensure 1999-2018 | Tlf. +45 7022 4464 | ensure@ensure.dk


ensure-logo