Links

AP Pension

Codan Forsikring

Danica Pension

Dansk Sundhedssikring

Forsikringsmæglerforeningen

IF Forsikring

Mølholm Forsikring

Nordea Liv & Pension

Pensionsinfo

PFA Pension

SEB Liv & Pension

Skandia Pension

Topdanmark Liv & Pension

Tryg Forsikring


I forbindelse med skadesanmeldelse er disse sites relevante til download.

SOS
SOS International assisterer skandinaviske rejsende overalt i verden på vegne af forsikringsselskaber. Det sker via en døgnåben alarmcentral, hvor erfarne assistancekoordinatorer yder hjælp 24 timer i døgnet – 365 dage om året. Se mere på sos.dk

Er du udstationeret af et firma eller en organisation, hvis forsikringsselskab har valgt SOS International til at levere personlig assistance i forbindelse med din udstationering, så kan du finde download til skadesanmeldelse her.

Easy
Arbejdsulykker skal anmeldes af arbejdsgiver hurtigst muligt og senest inden 9 dage efter ulykken har fundet sted. Er du arbejdsgiver skal arbejdsulykker, ifølge loven, også anmelde skaden til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, da der kan blive tale om ydelse efter Arbejdsskadestyrelsen BEK nr. 733 af 25/06/2010.

Arbejdsgiver skal anmelde arbejdsulykker digitalt via EASY, Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynets system. Tilmeld dig på easy.ask.dk eller anmeld arbejdsulykker gennem en digital formular på virk.dk