Partnere

Tidssvarende forsikring kræver internationalt mindset, og det globale udsyn møder du hos Ensure. Vi giver vores kunder bedre og bredere løsningsmodeller og er fuldt opdaterede på udviklingen i markedet.

Worldwide Broker Network – WBN

Som uafhængige forsikrings- mæglere er vi hos Ensure partner i Worldwide Broker Network - WBN, som er et verdensom- spændende netværk, der yder uafhængig risikohåndtering og forsikringsmægling globalt. Vores medejerskab af WBN sikrer udveksling af specialistviden på højeste faglige niveau og giver samtidig vores kunder direkte adgang til det internationale forsikringsmarked. Som del af Worldwide Broker Network er Ensure i stand til at give en fuldintegreret global service. Derfor kan vi yde lokal rådgivning i ethvert land, der måtte være relevant for vores kunder.

Besøg World Broker Network
Login på WBNet

Få flere oplysninger om vores netværks styrke, bredde og muligheder:

Se WBN video-introduktion (åbner i nyt vindue)

Dutch Credit Brokers

Gennem vores strategiske samarbejde med dutch credit brokers B.V. har vi adgang til Europas førende niche mæglere indenfor kreditforsikring, og det sikrer, at du som Ensure kunde får de bedste og mest fordelagtige forsikringsløsninger.

Besøg Ductch Credit Brokers

Ivan Langmach Jacobsen

Ved behov for ingeniørydelser og større risk management projekter, samarbejder vi med Ivan Langmach Jacobsen, der har mangeårig baggrund indenfor branchen og en uddannelse som bygnings- konstruktør og brandteknisk diplomud- dannelse. I samarbejde med Ensure udarbejdes tekniske beskrivelser af de faktiske risiko- forhold, herunder brandrisiko, sikring, beregning af PBG og EML, samt udarbejdelse af risikostyringsrapporter og anbefalingsrap- porter.

Besøg Ivan Langmach Jacobsen

Molter Consult

Molter Consult yder rådgivning indenfor sikring og taksering af skader og hjælper med forebyggende gennemgang af virksom- hedens sikringsforhold, jf. Forsikring & Pensions retnings- linjer, samt vurderer om virksomhedens sikringskrav er opfyldt. Herudover rådgives om specialløsninger indenfor sikringsforhold.

Besøg Molter Consult