Firmapension

En god firmapensionsordning er vigtig. Både for den enkelte medarbejder og for virksomheden. Den er nemlig med til at tiltrække og fastholde gode medarbejdere. For medarbejderne betyder den, at de er omfattet af de rigtige forsikringsdækninger. Det betyder også, at den rigtige opsparingsform og den rigtige forrentning af indestående midler i pensionsordningen er på plads. Virksomheden er altså med til at tage hånd om den enkelte medarbejder. Både nu og i fremtiden. Der er mange fordele ved en obligatorisk firmapensionsordning. I får billigere priser på forsikringsdækningerne og dermed et større beløb til opsparing for de enkelte medarbejdere. I opnår også besparelser i form af lavere administrative omkostninger og bedre vilkår på forsikringsdelene. Og I opnår lempeligere krav om afgivelse af helbredsoplysninger ved tegning eller forhøjelse af dækninger.

Hos Ensure gør vi det enkelt
Mulighederne er mange, når den helt rigtige firmapensionsordning skal sammensættes. Derfor kan det også virke komplekst og svært overskueligt at sammensætte den helt rigtige ordning. Vores fornemste opgave er at gøre det enkelt for dig og din virksomhed, når I skal beslutte jer. Det sikrer vi ved, at vi tager udgangspunkt i de behov og ønsker, som din virksomhed har.

En firmapensionsordning kan omfatte:

  • Dækning ved tab af erhvervsevne
  • Ressourceforløbsydelse
  • Indbetalingsfritagelse
  • Dækning ved død
  • Dækning ved Visse Kritiske Sygdomme
  • Invalidesum
  • Børnepension, børnesum m.v.
  • Pensionsopsparing til din alderdom herunder risikovalg

Pensionsløsninger i internationalt regi
Er din virksomhed internationalt forgrenet, og har du medarbejdere eller selskaber i udlandet, så tilbyder vi herudover at udarbejde pensionsløsninger via vores internationale netværk. Vi er en del af den internationale sammenslutning Worldwide Broker Network (WBN), der er en af de største aktører på det globale forsikringsmarked. Det giver os nogle unikke muligheder for at betjene danske virksomheder lokalt i mere end 100 lande. Vi vejleder den enkelte medarbejder individuelt, og vores uvildige rådgivningssamtale giver blandt andet perspektiv på følgende punkter: Service, rådgivning, sociale ydelser, begunstigelse, vejledning i investeringsmuligheder og belysning af aktuelle skatteforhold.

Vær opdateret med Ensure
Vi er din samarbejdspartner på pensionsområdet. Derfor er det vigtigt for os at sikre os, at din virksomhed hele tiden er orienteret om, hvad der rører sig på det danske pensionsmarked. Naturligvis også når det gælder den allerseneste lovgivning på området. Hos Ensure holder vi løbende statusmøder med alle vores kunder. På den måde sikrer vi, at pensionsaftaler og vilkår altid er markedskonforme og opdaterede.
Hør mere om Ensure og mulighederne for at tegne en Firmapensionsordning, der matcher din virksomheds behov.

Kontakt os på telefon: +45 5195 5000