Privat pension

Hvor får du mest muligt ud af din pension?

Det er vores erfaring, at der ofte er mange hundrede tusinde kroner at tjene på at spare op det rigtige sted. Der kan altså være meget vundet ved at finde det rigtige sted. Og hvordan gør vi så det? Vi tager altid udgangspunkt i din risikoprofil. Ud fra den drøfter vi hvilke pensionsprodukter, der findes på markedet. Med den grundige tilgang kan vi herefter finde det bedste produkt på markedet, som passer med netop din risikoprofil. Vi kan også hjælpe dig med en vurdering af dine forsikringer. Har du den rigtige dækning, hvis du mister din arbejdsevne eller skulle falde bort? Endelig er det også et spørgsmål, om du sparer nok op i forhold til dine ønsker, når du går på pension. Her ser vi på din samlede økonomi; det vil sige både dine pensionsordninger og dine frie midler, efterløn og folkepension mv.

Hvor risikovillig er du?

Pensionsopsparing investeres i værdipapirer. Men det er jo ikke ligegyldigt, om pensionen investeres i statsobligationer eller i aktier fra Brasilien. Værdipapirsammensætningen har afgørende betydning for den forventning, du rimeligvis kan have til et fremtidigt afkast. Men der følger også en risiko med.

For Ensure pension handler risiko derfor om at finde de pensionsprodukter, der passer til den risiko, du ønsker og har mulighed for at løbe. De skal passe til dine ønsker og temperament.

Produkter med en høj risiko vil give dig det størst sandsynlige afkast. Men de er til gengæld også sårbare for negative afkast – især på kort sigt.

Produkter med en lav risiko giver omvendt et mere sikkert og stabilt afkast. Men også et forventet lavere sandsynligt afkast over tid i forhold til produkter med en højere risiko.

Hvis du vælger en lav risikoprofil, kan det være, at det lavere forventede afkast er mindre end inflationen, hvorved pensionens værdi reelt udhules. For at finde ud af om du har den rigtige pensionsordning, er det meget vigtigt at vide, hvilken tolerance du har over for “risiko”. Forstået som din evne til at acceptere et økonomisk tab.

Senioranalyse

Hvis du er tæt på pensionstidspunktet, kan vi også lave en såkaldt nedsparingsplan. Her kommer vi med anbefalinger til, hvordan og hvornår du skal få dine pensioner udbetalt. Der kan være mange hundrede tusinde kroner sparet ved at gøre det rigtigt.
Har du en stor ratepension, kan det være, du kan undgå at betale topskat og/eller udligningsskat ved at strække den over flere år. Det kan også være, du kan undgå modregning i efterlønnen eller folkepensionens pensionstillæg. Alt sammen blot ved at ændre på udbetalingstidspunkter og måder på dine eksisterende pensioner.
Du får altså en række forslag til, hvad du med fordel kan gøre. Og du får også et samlet budget, hvor du kan følge din økonomi i alle pensionsårene.
Et indledende møde om din private pension og forsikringsløsning er gratis og uforpligtende. Målet er, at vi kan hjælpe dig med at opnå en besparelse på de fremadrettede omkostninger og dermed en øget opsparing.

Kontakt os på telefon: +45 5195 5000