Optikererklæring

Følgende erklæring bedes udfyldt af skadelidtes optiker og sendt med anmeldelse af brilleskade til forsikringsselskabet.