Forsikringer for aquakultur

Historik
Gennem mange år har Danmark været førende i skabelse af opdrætsanlæg for forskellige spisefisk. I starten og helt frem til nu har der faktisk alene været tale om produktion af regnbueørred. Nu er situationen anderledes, da mange arter har set dagens lys – f.eks. laks, sandart og den mere eksotiske ‘Smørfisk’.

I mange år har anlæggene været i en størrelse, der med rimelighed blev styret af den vandmængde, der var til rådighed i de vandløb, hvor anlæggene var placeret. I dag er anlæggene blevet større, vandet kommer ikke alene fra vandløbene, men fra egne boringer og vandet bliver samtidig recirkuleret (renset og genbrugt).

Man har fra 1970’erne kunnet forsikre fiskene i disse anlæg (biomassen). Et enkelt forsikringsselskab – ofte skiftende – har udbudt disse forsikringer. Skaderesultatet gennem årene gjorde, at præmierne blev temmelig høje, kunderne forsvandt og forsikringsselskaberne opgav.

Forsikringsløsning
I starten af 90’erne udbød et nordisk forsikringsselskab en fornuftig dækning for biomassen. I dag ligger en stor del af den samlede viden omkring “fiskeforsikringerne” i Ensure. Dette er lykkes i godt samarbejde med et af nordens førende forsikringsselskaber og Lloyds i London. Vi kan skræddersy den korrekt tilpassede forsikring til ethvert akvakultur anlæg (dambrug) og mange virksomheder i Danmark og udlandet samarbejder med Ensure for at få adgang til disse løsninger.

Ensure er selvfølgelig også i stand til at afdække virksomhedernes øvrige forsikringsbehov som bl.a. lovpligtig arbejdsskade forsikring og kombineret ansvarsforsikring (produktansvar). Ved byggeri af nye anlæg er en entrepriseforsikring endvidere nødvendig, og vi er i stand til allerede i budgetfasen at tilbyde en stærk og fornuftig løsning.

Vær opdateret – kontakt Ensure
Hør mere om Ensure og mulighederne for at tegne en forsikring, der dækker aquakultur i Danmark – og i udlandet.

Kontakt os på telefon: +45 7022 4464 eller tag direkte kontakt til forsikringsmægler Morten Brøgger telefon: +45 5096 0111 eller mail mbr@ensure.dk