Landbrug og fødevarer

Ensure har fokus på at bevare værdi. Vi ved, hvad det vil sige at have ansvar for ejendomme, for store jordbesiddelser og for drift. Lang erfaring med at forsikre godser og større landbrug, der producerer fødevarer, har givet vores rådgiverteam indsigt i, hvor vigtigt det er med fleksible og tidsvarende forsikringsløsninger målrettet fødevareproducerende herregårde, godser og større landbrug.

Mød kompetent rådgivning – Få den bedste forsikring
Kvaliteten i god rådgivning indenfor forsikring har aldrig været vigtigere end i dag. Ensure kvalificerer og optimerer den specialistrådgivning, som er omdrejningspunktet for god forsikring. Godser og større landbrug har ofte forretningsmæssige aktiviteter, der rækker ud over traditionelle land- og skovbrug – det har vi indsigt i, og vi er specialister i at skræddersy forsikringer.

Bredde i forsikringsprogrammet
Med Ensures forsikringsprogram for godser, herregårde og store landbrug, sikreres bygninger, indbo, produktion og også ansvar. Internationale aktiviteter, der kræver, at forsikringerne dækker ud over landets grænser, håndtere vores specialistteam med stor erfaring. For eksempel samarbejder Ensure med førende forsikringsselskaber indenfor vedvarende energi.

Ensures rådgivere indenfor landbrug og fødevarer har markedets største ekspertise og erfaring indenfor områderne:

 • Sygdomsforsikring med driftstab på alle typer animalsk produktion; svin, kvæg og mink
 • Haglskader på alle afgrøder, frugt og grønsager
 • Attraktive puljeordninger på arbejdsskade
 • Forsikring af dyre konkurrenceheste herunder direkte skade, men også tab i form af mistet afkom
 • Fredede ejendomme
 • Driftsbygninger
 • Driftsmateriel
 • Driftstab
 • Produktion i udlandet
 • Ansvarsforsikringer
 • Udvidelse af driftsgrene
 • Bestyrelsesansvar
 • Vedvarende energi
 • Vindmølleforsikring: All-risk, driftstab, produktionsberegningsforsikring og entreprise
  Offshore, onshore Danmark og udland

Vi skaber fleksible og innovative forsikringsløsninger, der kan rumme mange facetter, og vi glæder os til at være din forsikringsmægler.

Kontakt os på telefon: +45 7022 4464 eller tag direkte kontakt til forsikringsmægler Nikolaj Schmidt telefon: +45 2276 0336 eller mail nsc@ensure.dk