Special Risk

Hos Ensure har vi stor erfaring med specialforsikringer. Vores ekspertise sætter os i stand til at rådgive om danske såvel som internationale forhold; vi har tæt samarbejde med Worldwide Broker Network – WBN, som er et verdensomspændende netværk, der yder uafhængig risikohåndtering og forsikringsmægling globalt.

Vi rådgiver alle erhverv i specialforhold, der kræver særlig indsigt og specielle forsikringer. Det kan være ansvarsforsikringer forbundet med virksomhedens drift, forsikringer i forbindelse med kontraktmæssige forpligtigelser og særlige områder, der kræver individuelt tilpassede forsikringsløsninger.

Hos Ensure tilbyder vi blandt andet:

Ensure forsikrer luftfarten. Luftfarts- og flyveforsikring – såvel ansvar som kasko og Loss of License dækkes ind med en af ensures skræddersyede forsikringsløsninger, der har specielt fokus på luftfartsområdet. Hertil kommer, at Loss of License forsikres.


Vær opdateret – kontakt Ensure

Eva Madsen // evm@ensure.dk

Kreditforsikringen giver din virksomhed sikkerhed i forhold til økonomiske tab ved vare- eller ydelsessalg, der foretages på kredit. Særligt i forhold til internationale aktiviteter og eksportsalg giver kreditforsikringen, der tegnes via Ensure, en optimeret løsning på de udfordringer et globalt marked giver.


Vær opdateret – kontakt Ensure

Eva Madsen // evm@ensure.dk

Ensures specialister skaber en skræddersyet forsikringsløsning, der passer til den specifikke finansielle virksomhed. Indenfor driften af finansiel virksomhed er det nødvendigt at forsikre rådgivningsansvaret, her følges loven om finansiel virksomhed og bekendtgørelsen, der omtaler god skik.


Vær opdateret – kontakt Ensure

Susanne Roldskov // sro@ensure.dk

Fokus på bestyrelses- og direktionsansvar grundet den lovgivningsmæssige udvikling og retspraksis er forøget. Bestyrelsesmedlemmer eller del af direktionen i både børsnoterede men også i mellemstore og små virksomheder, er ud over selvstændigt ledelsesansvar, underlagt personlig hæftelse. Dette stiller krav.


Vær opdateret – kontakt Ensure

Susanne Roldskov // sro@ensure.dk

Forsikring mod IT-kriminalitet, netværks- el. datatab, driftstab, elektronisk tyveri el. afpresning, giver gennem ensure mange unikke muligheder for en række forskellige forsikringskombinationer. IT-kriminalitet er ødelæggende for virksomheden, og derfor skal man være forsikret.


Vær opdateret – kontakt Ensure

Mogens Hangaard Rohde // mro@ensure.dk

Driver man forretning i højrisikoområder, er der en potentiel fare for, at ansatte bliver udsat for afpresning, chikane eller kidnapning. Globalt orienterede virksomheder bør være forsikret, hvad enten de ansatte er lokale, rejsende eller udstationerede. Hos Ensure har vi den fornødne know-how til at forsikre worldwide.


Vær opdateret – kontakt Ensure

Eva Madsen // evm@ensure.dk

Der er risiko forbundet med kliniske forsøg, og derfor tilbyder Ensure individuelt tilpassede forsikringsløsninger, der dækker uforudsete skader. En forsikring kan dække, hvis forsøgspersonen kommer til skade under biomedicinske forsøg, og ligeledes lægemiddelskader, hvor patientforsikringen ikke dækker.


Vær opdateret – kontakt Ensure

Eva Madsen // evm@ensure.dk

Forsikring, der dækker miljøansvar omfatter såvel forurening som andre miljøulykker. Indenfor dansk ret er den, der forurener pålagt at betale for tab, som den pågældende forurening har forvoldt borgere og myndigheder. For en række særligt forurenende virksomheder er ansvaret skærpet yderligere, ensure giver overblik over dit forsikringsbehov.


Vær opdateret – kontakt Ensure

Morten Brøgger // mbr@ensure.dk

En kontamineringsforsikring reducerer risikoen for, at virksomheden mister kapital og markedsandel. Omkostninger til tilbagekaldelse, undersøgelse, reparation, rengøring og værdien af kontaminerede og destruerede produkter kan løbe op i enorme summer. Ensure giver din fødevarevirksomhed mulighed for at sikre sig.


Vær opdateret – kontakt Ensure

Susanne Roldskov // sro@ensure.dk

Ensure forsikrer mod økonomiske tab, hvis et arrangement pludselig må aflyses eller udsættes. Den potentielle risiko, der er for samarbejdspartnere, for sponsorer og for andre, som har økonomisk interesse i arrangementet, kan dækkes ind gennem en forsikring gennem ensure. Udstyr og inventar i varetægt medforsikres typisk.


Vær opdateret – kontakt Ensure

Eva Madsen // evm@ensure.dk

Gennem ensure kan der tegnes garantiforsikring. Hvad enten området er advokat-, revisor-, ejendomsformidling eller et helt fjerde område, så er vi eksperter i at udvikle individuelle løsninger, der giver virksomheden markedets bedste forsikringsløsninger.


Vær opdateret – kontakt Ensure

Eva Madsen // evm@ensure.dk

Der skal som minimum tegnes ansvarsforsikring på en vindmølle, men der kan med fordel suppleres med All-risk maskinkasko og driftstabsforsikring også. Ensure giver mulighed for fleksible og individuelle former for forsikringsløsninger.


Vær opdateret – kontakt Ensure

Nikolaj Schmidt // nsc@ensure.dk

Forsikring af solcelleanlæg fra opbygning (entrepriseforsikring) til normal drift (solcelleforsikring) kan tilbydes på fordelagtige vilkår gennem Ensure. Ensure har gennem længere tid etableret forsikringsløsninger til solcelleanlæg fra 400 kwa og opefter. Forsikringerne kan etableres både i Tyskland og Danmark.


Vær opdateret – kontakt Ensure

Morten Brøgger // mbr@ensure.dk

Ensure har specialiseret sig i de særlige rådgiveransvarsforsikringer til investeringsfonde og porteføljeforvaltere. Det kræver indsigt og erfaring at finde disse løsninger på et forsikringsmarked, der ikke har dette produkt som en hyldevare.


Globalt udsyn og international forsikring gennem Ensure
Med et internationalt perspektiv er vi hos Ensure repræsenteret med relevante samarbejdspartnere overalt i verden. Vi er del af det verdensomspændende Worldwide Broker Network, og kan derfor hente løsninger udenfor Danmark, når der er behov for dette.


Vær opdateret – kontakt Ensure

Susanne Roldskov // sro@ensure.dk

Alle virksomheder er i en eller anden grad afhængige af IT infrastruktur og er derfor eksponeret for risici og omkostninger som: driftstab som følge af nedetid, tab af følsom og fortrolig information, samt erstatnings-ansvar overfor 3.mand.


Virksomheder er særlig udsat for Cyber-truslen, hvis virksomheden enten opbevarer personfølsomme informationer eller fortrolig information, er stærkt afhængig af IT, sælger via website eller jævnligt modtager kort-betalinger. I Danmark er vi særligt eksponeret da vi er et populært mål for denne særlige type kriminalitet.


Ensures kunder får solid rådgivning om markedets muligheder og faldgrupper – og vi belyser og forklarer snitfladerne til kriminalitets- og netbanksforsikringer, så dobbeltdækning undgås.


Vær opdateret – kontakt Ensure

Eva Madsen // evm@ensure.dk

Se flere kontaktinfo om Ensure