Sport

Når vi er i dialog med den professionelle idrætsverden, ved vi hos Ensure, at meget er på spil.

Fysiske erhverv, som sport, kan resultere i uforudsete skader, og derfor er det meget vigtigt, at være godt dækket forsikringsmæssigt. Især for professionelle sportsudøvere, for hvem det vil være et drastisk tab af indtægt eller endog et stop af karrieren, hvis skaden er meget alvorlig.

Ensure tager hånd om sporten
Ensure tilbyder særlig rådgivning målrettet sportsfolk. Vi forsikrer rigtig mange udøvere indenfor sportens verden, og derfor har vi gennem tiden opnået den fornødne ekspertise i at vejlede til de rigtige løsninger. Vi er godt inde i den verden, der er sportens.

Forsikring af idrætsfolk mod ulykke og mod løntab
Ensures ulykkesforsikring dækker sportsfolk i hele verden, hele døgnet. Hos Ensure kan der tegnes dækning med op til 6 millioner i forsikringssum. Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig, når der er tale om et ansættelsesforhold, og vi anbefaler et rådgivende møde med Ensures eksperter, så alle de mange aspekter, der er i forsikringssituationen, belyses fra flere vinkler.

Mod løntab kan arbejdsgiver eller klub forsikre en spillers eller en sportsudøvers løn i en periode op til 1 år. Som klub eller arbejdsgiver kan man såvel forsikre enkeltpersoner som en hel samlet gruppe. Få Ensures uvildige vurdering af den konkrete situation.

Vær opdateret – kontakt Ensure
Vi er din betroede samarbejdspartner på forsikringsområdet, og derfor er det vigtigt for os, at sikre, at du får de allerbedste løsninger, som passer til din aktuelle situation.

Hør om skadesforsikring indenfor sport og hør mere om de mange muligheder, du har med Ensure.

Kontakt os på telefon: +45 7022 4464 eller tag direkte kontakt til forsikringsmægler Thomas Steen telefon: +45 2424 5070 eller mail tst@ensure.dk